English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø.

Enheten består av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Henvendelser vil normalt bli besvart innen 5 virkedager.

Les mer om våre tjenester

Kontakt

Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post: Stedkode: 360500