English version of this page

Sentre for fremragende forskning (SFF)

青春草原精品资源视频_人做人爱视频免费 xfplay每日最新资源站姿Universitetet i Oslo (UiO) har ni SFF-er. Sentrene driver gjennombruddsforskning innen en rekke fagområder - både helsefag, realfag, samfunnsfag og humaniora.

Hylleraas-banner

Hylleraas-senteret utvikler nye beregningsmetoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold.

CanCell-banner

Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) vil finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler, og slik utvikle nye typer kreftbehandling.

RoCS-banner

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) vil forstå den aktive sola. Slik skal prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda avdekkes.

Norment-banner

青春草原精品资源视频_人做人爱视频免费 xfplay每日最新资源站姿Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) forsker på hva det er som gjør at noen utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Pluricourts-banner

青春草原精品资源视频_人做人爱视频免费 xfplay每日最新资源站姿Pluricourts studerer internasjonale domstolers legitimitet fra rettslige, statsvitskaplige og filosofiske perspektiv.

Ceed-banner

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) forsker på helt fundamentale spørsmål til forståelsen av vår planet.

Ritmo-banner

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (RITMO) skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

HTH-banner

Senter for biohybridteknologi - Hybrid Technology Hub (HTH) utvikler et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organismer og hvordan ulike behandlingsformer virker.

MultiLing-banner

Senter for flerspråklighet (MultiLing) skal bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet, slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sin kommunikasjon.

Tidligere SFF-er ved UiO

  •  (ESOP)
  •  (CSMN)
  •  (CEES)
  •  (CCB)
  •  (CIR)
  •  (CMBN)
  • Centre for the Physics of Geological Processes (PGP)
  •  (CMA)